Acasă

Total angajati din unitateTotal persoane vaccinateTotal persoane nevaccinatePonderea personalului vaccinat
51331864,71%
Situația privin vaccinarea

Program secretariat:

Pentru elibarare de adeverinte si diplome: zilnic intre orele 12.00 – 14.00

PERSONALUL DE CONDUCERE

FotoNumele și prenumeleDisciplina pe care este încadratGradul didacticFuncția
Prof. Drd. BOGOȘEL CONSTANTINGeografie-T.I.C.Gradul IDirector  
Prof. Dr. CZINKA GHEORGHE-OVIDIUIstorieDoctoratDirector adjunct
Prof. SOȚAN IOAN-CIPRIANTehnologia Informației și comunicațiilor, MatematicăGradul IConsilier educativ Profesor

OFERTĂ DE ŞCOLARIZARE PENTRU ANUL ŞCOLAR 2021-2022

Pentru învăţământul liceal cursuri de zi

Începând cu anul şcolar 2021-2022, şcoala noastră va şcolariza şi o clasă de liceu la cursul de zi cu 24 de locuri pentru fete, în vederea specializări în domeniul transporturilor interne şi internaţionale.

Posibile locuri de muncă:

– sofer de autoutilitare sau camioane pe comunitate (Liceul oferă gratuit permisul de conducere categoria B din clasa a XI-a atât pentru fete cât și pentru băieți);
– dispecer de coordondare și monitorizare a transporturilor interne și internaționale;
– coordonator marfă transporturi rutiere;
– asistent logistică transporturi;
– operator-expeditor transporturi online;
– dispecer bursă de transporturi;
– agent transporturi;

Pentru învăţământul profesional, şcoala noastră oferă 72 de locuri repartizate în 3 clase de şcoală profesională.

Posibile locuri de muncă

– mecanic auto în service-uri la standarde europene;
– sofer de autoutilitare sau camioane pe comunitate (Liceul oferă gratuit permisul de conducere categoria B din clasa a XI-a atât pentru fete cât și pentru băieți, iar din clasa a XII-a liceu seral și categoria de permis C);

Pentru învăţământul liceal, cursuri serale

1 clasă – 28 de locuri la clasa a IX-a liceu curs seral (cu durată de 5 ani);
2 clase-56 de locuri la clasa a XI-a liceu curs seral (cu durată de 2 ani şi jumătate) după clasa a X-a liceu sau clasa a XI-a şcoală profesională, absolvite cu diplomă

Posibile locuri de muncă:

– sofer de autoutilitare sau camioane pe comunitate (liceul oferă gratuit permisul de conducere categoria B din clasa a XI-a atât pentru fete cât și pentru băieți);
– dispecer de coordondare și monitorizare a transporturilor interne și internaționale;
– coordonator marfă transporturi rutiere;
– asistent logistică transporturi;
– operator-expeditor transporturi online;
– dispecer bursă de transporturi;
– agent transporturi;

Pentru învăţământul postliceal

2 clase – 56 de locuri în specializarea Tehnician Transporturi Auto Interne şi Internaţionale cu o durată a studiilor de 1 an şi jumătate (pentru absolvenţii de liceu cu sau fără diplomă de bacalaureat).

Posibile locuri de muncă:

– inspector în staţii I.T.P.;
– coordonator transporturi internaționale;
– coordonator marfă transporturi rutiere;
– asistent logistică transporturi;
– dispecer/coordonator transporturi;
– tehnician service;
– operator-expeditor transporturi online;
– dispecer bursă de transporturi;
– agent transporturi.

Învăţământ postliceal prin Şcoala Tehnică de Maiştri

1 clasă -28 de locuri în specializarea de maistru Electromecanic auto cu o durată a studiilor de 1 an şi jumătate (pentru absolvenţii de liceu cu sau fără diplomă de bacalaureat).

Posibile locuri de muncă:

– Inspector stații I.T.P.;
– Instructor auto;
– Profesor maistru pentru instruirea practică a elevilor;
– Maistru electromecanic în sevice auto.